Bliv frivillig i Sæby Scenen

Kom med i et fantastisk fællesskab – sammen om spændende opgaver

Sæby Scenen har løbende et spændende program fyldt med aktiviteter for både børn, unge og
voksne. Vi har et hus, der skal passes og forbedres ude og inde, så der altid er et godt sted at udøve
sin aktivitet og byde gæster ind i.
Alt dette kan kun blive til noget, fordi frivillige har lyst til at være sammen om at gøre en indsats for
at bakke op om et levende teater-/kulturmiljø og et historisk hus.
Der er altid plads til flere hjælpere.

Opgaverne spænder vidt og der kan bl.a. nævnes:

 • Kulissebygning
 • Syning af kostumer
 • Rekvisitter
 • Lys og lyd (teknikhold)
 • Vedligeholdelse af bygningen
 • Udenomsarealer
 • Café-team
 • Rengøring

Som frivillig mødes man på forskellig vis, men året rundt er der de fleste torsdag formiddage samling for dem, det passer for. Der ud over samles man i grupper på andre tidspunkter for at løse de opgaver, der er med huset og i forbindelse med forestillinger og andre aktiviteter.

Frivillige er også dem, der leder vores teaterhold og –opsætninger bl.a. som:

 • Teaterinstruktør
 • Musiker 
 • Sanginstruktør
 • Danseinstruktør 
 • Sufflør
 • Sminkør

Er du blevet nysgerrig og måske har lyst til at høre mere og/eller melde dig som frivillig, så kontakt:

Yngve Rasmussen 2573 6790 / yngverasmussen@oncable.dk
eller
Margaretha Cedergren 2750 6169 / lilleskoven@hotmail.com