Bevar skovlyst

Sæby scenen kæmper for at bevare en del af Sæby’s historie!

 

– Fuld tryk på udarbejdelse af projektbeskrivelse – første mål er nået.

 

Indsamlingsgruppen Bevar Skovlyst har nået første mål for at kunne betale for udarbejdelse af projektbeskrivelse. En projektbeskrivelse der skal bruges til ansøgning ved større fonde for at skaffe midler til renovering og fornyelse af Skovlyst. Første del af indsamlingen er i mål, når man sammentæller et væld af indbetalinger og tilsagn om beløb samt bidrag i form af musik og mad, der vil blive omsat til aktiviteter i løbet af foråret 2017.

Det indsamlede beløb sammenregnes alt i alt til 194.560 kr.

 

Et evt. overskydende beløb, efter betaling for bistand ved udarbejdelse af projektbeskrivelse, bliver de første midler der føres ind i renoveringsprojektet. Derfor vil kontoen stadig være åben for bidrag, der kan være med til at bevare og forny Skovlyst.

En arbejdsgruppe fra Bevar Skovlyst, arkitekt Frank Svendsen og ingeniør Poul Arendrup arbejder nu ihærdigt sammen, for at blive klar med en projektbeskrivelse, så ansøgninger snarest efter nytår kan blive fremsendt til aktuelle større fonde, hvilket er direkte ansøgning om midler til selve renoveringen. Ingeniør Poul Arendrup fra Niras har inddraget specialkonsulenter fra Niras samt arkitekt Frank Svendsen fra Arkinord i udarbejdelse af materialet. Arbejdsgruppen har til teknikerne leveret sammenfattet materiale omkring fremtidige aktiviteter og udviklingsmuligheder og har i flere omgange bidraget i forhold til udspil omkring husets indretning.

 

Flere aktuelle parter er løbende blevet inddraget, så man allerede i ansøgningsmaterialet har taget højde for de fleste forhold og endvidere forholdt sig til flexibiliteten i brugen af huset og udenomsarealerne. Der arbejdes også med en kobling til ønsker og behov udtrykt i forhold til Masterplan Sæby. Her kan nævnes, at projektet skal have en sammenhæng med en tættere sammenknytning imellem by og skov. Endeligt skal der opstilles realistiske beregninger i forhold til et fremtidigt bæredygtigt budget for driften af kulturstedet.

 

Der er kontakt med mange mennesker omkring projektet, og der dukker hele tiden nye op. På vejen har flere meldt interesse i samarbejde, når et forventet renoveret Skovlyst står klar til brug. Tovholder for arbejdsgruppen og formand for Sæby Scenen Margaretha Cedergren udtrykker, at man er meget interesserede i en dialog med parter, der kan se muligheder i at samarbejde om aktiviteter og/eller evt. være interesserede i at indgå som fremtidig lejer, har ideer til aktiviteter eller muligheder stedet kunne være rammen for eller bare har lyst til at hjælpe til på en eller anden måde. Dialogen med mulige samarbejdsparter fortsætter, også når projektbeskrivelsen er færdig og fundraising går i gang. Der er stor optimisme omkring de næste step i processen. Det er spændende, hvad tingene kan udvikle sig til.

 

Den store brede opbakning fra både virksomheder, forretningsdrivende, pengeinstitutter, foreninger og de mange private bidrag har stor betydning for hele processen omkring bevarelsen af Skovlyst.

Indsamlingsgruppen er dybt taknemmelige for så mange positive tilkendegivelser og bidrag.

Det gir energi til de næste faser i at nå målet.

 

Du kan stadig donere på følgende måder:

 

MobilePay/Swipp

TLF : 21 35 55 02

 

Bankoverførsel Spar Nord

Reg.nr. 9012

Kontonr. 1200 003930