The Irish Waterfall

The Irish Waterfalls d. 14. november 2014

 

TheIrishWaterfalls2009

Grundstenen til bandet blev lagt allerede i sensommeren 2004, hvor Jørgen og Leif tilfældigt mødtes og drøftede musik som fælles fritidsinteresse. Basis var irsk musik og efter en tid med samspil og hyggeligt samvær med andre ”spille bekendte”, Elsebeth, Susanne og Niels Ole, blev gruppen som sådan dannet.

Det skete i 2005, og navnet – Waterfalls – som gruppen kaldte sig i starten, kommer af navnet på en mindre by – Waterfalls – i Irland. Efter ca. halvandet års tid med en mere eller mindre konstant øve-aktivitet, fik gruppen endnu et medlem, nemlig Mogens. Den første optræden for publikum fandt sted i Bindslev, til harmonika-træf d. 27 juli 2006.

Alle overlevede denne ”debut” og i 2007 kom der nok et medlem – Peter – til gruppen, som nu tæller i alt 7 medlemmer.
Samspillet, hyggen, glæden ved at spille for diverse publikummer vokser, og i 2008 er der samlet mod nok til at få lavet en CD-indspilning. Dette foregår via Funky Sound Studio, med lydteknikker Morten Sønderskov, og den første CD – All for me grogg, kom på gaden d. 26 maj 2008. Gruppen har ved den lejlighed udvidet navnet til The Irish Waterfalls.

2-Irsk aften (35)

Fredag den 13. november 2015 kommer The Irish Waterfalls atter til Skovlyst i Sæby. Dørene slås op kl. 18.30, og når alle er kommet på plads, serveres irsk inspireret mad, hvortil der kan købes irsk og engelsk øl samt vin og vand til rimelige priser. Efter spisningen vil hele Skovlyst blive opfyldt med lyden af dejlige irske melodier og andre gode, kendte sange. Der vil også være mulighed for at tage sig en svingom.

Grundstenen til bandet Waterfalls blev lagt allerede i sensommeren 2004, hvor 2 af bandets oprindelige medlemmer mødtes og drøftede musik, især irsk musik som fælles fritidsinteresse. Der udvikledes et samspil med andre spillebekendte, og den første optræden for publikum var i sommeren 2006 til Bindslev Harmonikatræf. I 2008 indspillede gruppen deres første CD, og gruppens navn blev ændret til The Irish Waterfalls. Gruppen er blevet meget populær og er stadigvæk en fast deltager på Bindslev Harmonikatræf.

 

Fredag den 13. november 2015 kl. 18.30
på Skovlyst, Kildevej 51, Sæby.

Billetter à 225 kr.pr.pers. inkl. spisning.
Købes via mail: solsbaek@gmail.com