Generalforsamling i Sæby Scenen

 

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00.

Skovlyst, Kildevej 51, Sæby.

 

Der er fri adgang til generalforsamlingen.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Beretning
 • Regnskab
 • Virkeplan for bestyrelse
 • Indkomne forslag
 • Vedtagelse af kontingent for den kommende sæson og af budget for det kommende kalenderår.
 • Valg af:
  • Bestyrelse jf. vedtægternes §5 stk. 1, herunder formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er selvsupplerende.
  • Revisor
 • Eventuelt

På valg er kasserer, Dorthe V. Jensen (modtager ikke genvalg). Desuden sekretær Lars Dittmer.

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen afholdes. Forslag skal sendes til: Margaretha Cedergren, Strandvænget 8, 9300 Sæby.
Mail: lilleskoven@hotmail.com.

Stemmeret har kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 14 år. Valgbar til bestyrelsen og revisorpost er kun aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. Indtil 2 pladser i bestyrelsen kan besættes af aktive børns forældre.